SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
- NEWS - 08.11.2016 -
---
- NEWS - 08.11.2016 -
---
- NEWS - 08.11.2016 -
---
- NEWS - 08.11.2016 -
---
- STARSZE NEWS-y -
- Piłka nożna - frekwencja w ligach

- w niedzielę 6 listopada zakończyły się rozgrywki lig szwedzkiej i norweskiej. Grają jeszcze na Litwie na Białorusi, ale nie są to popularne ligi, w związku z tym można dokonać klasyfikacji 20 czołowych ...
czytaj dalej
-
- Siatkówka - frekwencja w ligach

W poprzednich latach w europejskich ligach siatkówki liga włoska pod względem frekwencji nie miała konkurencji. W sezonie 2009/10 w lidze włoskiej średnia frekwencja spadła z 2.600 ...
czytaj dalej
-
- Zużel - frekwencje w ligach

W europejskich ligach żużlowych w sezonie 2015 - na pierwszym miejscu jest liga polska, ze średnią frekwencja na poziomie 8.150 widzów na mecz. Na drugim miejscu znajduje się ...
czytaj dalej
-
- Koszykówka - frekwencja w ligach

W europejskich ligach koszykówki sezonu 2015/16 najpopularniejsza jest liga hiszpańska, ze średnią frekwencja na poziomie 6.340 widzów na mecz. Miejsce na podium zajmują ligi ...
czytaj dalej
-
google +

facebook


- bieżąca frekw. - current attendance -
- - WITAMY - WELCOME - -
- NEWS -

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo dane na temat średniej widowni na meczach europejskich lig narodowych najwyższego szczebla w następujących dyscyplinach:
piłka nożna, hokej, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, rugby i inne.
Zgromadziliśmy również dane z lig mistrzów klubowych dla powyżej wymienionych dyscyplin.
Dane obejmują okres lat 2000-2016. Towarzyszą im liczne wykresy i podsumowania.
Ponadto podajemy bieżącą frekwencję w najważniejszych ligach w poszczególnych dyscyplinach.
W dalszych planach mamy zamiar uzupełnić nasze dane o frekwencję ligi spoza Europy oraz o dyscypliny kobiece.
Prosimy od nadsyłanie informacji na temat średniej frekwencji dla lig do których dotąd nie udało nam się dotrzeć. Uzupełnienia będziemy bieżąco wprowadzać.
Kontakt: attendance2000@gmail.com

Życzymy miłej lektury

- bieżąca frekw. - current attendance -

On this website you will find data on the average attendance for the matches of European national leagues at the highest level in the following disciplines: football, hockey, basketball, handball, volleyball, rugby and others.
We have gathered the data from the champions leagues for the above-mentioned disciplines.
The data cover the period from 2000 to 2016 years. They are accompanied by a number of graphs and summary.
In addition, we give the current attendance in the major leagues in the various disciplines.
In further plans, we intend to supplement our data on league attendance from outside Europe and the women's discipline.
Please send the information about the average attendance for league which has not managed to reach. Supplements will instantly make.
Contact: attendance2000@gmail.com

Happy reading


AVERAGE ATTENDANCE in thousands - COUNTRY / SPORTS - in the years 2000-2016
ŚREDNIA FREKWENCJA w tysiącach - NA IMPREZACH SPORTOWYCH KRAJE / DYSCYPLINY - w latach 2000-2016
country / państwo
football / piłka nożna
ice hokey / hokej na lodzie
basketball / koszykówka
handball / piłka ręczna
volleyball / piłka siatkowa
rugby / rugby
others-inne
others attend./ inne frekw.
others-inne
others attend./ inne frekw.
total / suma
41,1
4,5
6,1
3,6
2,3
12,2
am.foot.
0,5
70,3
6,7
1,2
1,7
0,9
1,8
0,2
am.foot.
0,6
speedway
9,0
22,2
34,8
2,7
0,5
0,2
0,2
10,5
rugby league
9,0
cricket
5,3
63,2
39,4
5,8
3,9
4,2
1,3
0,8
am.foot
1,6
xx
xx
57,1
20,9
1,4
3,5
1,8
1,1
11,5
am.foot.
0,3
rugby league
2,0
42,5
27,9
0,4
6,3
1,5
0,5
0,5
am.foot.
0,3
37,4
24,3
1,0
3,6
0,2
2,2
1,0
am.foot.
0,4
baseball
0,4
33,1
- pozostale kraje Europy w porządku alfabetycznym - rest of Europe in alpabetical order -
football / piłka nożna
ice hokey / hokej na lodzie
basketball / koszykówka
handball / piłka ręczna
volleyball / piłka siatkowa
rugby / rugby
others-inne
others attend. / inne frekw.
others-inne
others attend. / inne frekw.
total / suma
2,1
2,1
0,6
0,6
7,2
2,8
0,6
0,6
0,4
am.foot.
1,4
13,1
1,7
1,7
2,3
1,2
0,1
0,1
3,6
10,8
0,4
0,3
1,0
12,5
1,8
0,3
0,4
2,5
3,0
0,6
0,4
4,1
2,6
0,4
0,4
0,3
3,8
3,1
3,1
4,8
4,8
0,5
0,4
0,4
10,9
7,3
1,5
0,4
1,4
10,6
0,2
0,3
0,2
0,7
0,5
0,5
2,4
5,0
0,8
0,3
0,7
am.foot
0,3
pesapallo
1,6
11,0
1,0
0,2
1,2
5,1
1,3
0,3
6,7
3,1
0,7
1,3
0,8
waterpolo
0,3
6,1
1,1
0,4
1,5
1,7
8,9
hurling
24,8
galeic foot.
16,2
51,6
4,7
2,1
0,2
7,1
4,2
0,2
0,1
4,5
0,5
0,3
0,1
1,0
0,8
0,2
1,2
0,2
2,4
0,4
0,4
1,2
0,3
0,5
1,9
0,9
0,9
0,8
0,2
0,5
0,4
1,9
17,8
0,8
0,4
am.foot.
0,5
baseball
0,4
19,9
0,9
0,9
7,7
1,4
0,2
0,6
9,8
9,7
0,4
0,3
0,3
10,7
5,5
0,3
1,0
0,5
0,5
0,8
8,7
12,2
5,1
2,2
0,6
1,6
bandy
2,8
24,4
14,1
3,6
17,7
2,5
0,5
0,6
0,3
3,9
2,7
2,5
0,4
5,7
1,1
0,8
0,4
1,1
0,2
3,7
8,5
5,9
0,9
1,3
0,2
speedway
3,2
bandy
1,4
21,3
9,5
6,0
0,7
0,7
0,2
am.foot.
0,3
17,3
11,6
1,4
0,4
0,8
14,2
8,6
0,2
8,8
4,3
8,0
12,3
Total
387,7
56,5
44,7
26,0
17,3
58,0
xx
xx
xx
xx
672,8
top 6 - average
31,4
5,4
3,6
2,2
1,5
6,9
xx
xx
xx
xx
51,0TOP 6

football -(EU,DE,EN,ES,IT,FR) hokey -(CH,SE,DE,RU,SF,CZ) basketball -(EU,ES,DE,IT,FR,PL)
handball -(DE,EU,FR,DK,SE,PL) volleyball -(EU,IT,PL,DE,RU,FR) rugby -(EU,FR,EN,CEL,IT,DE)